miércoles, 15 de septiembre de 2021

-`ღ´- 757 -`ღ´- Coຕᥱ Hoຕᥱ To Mᥱ ..


StყꙆᥱ oᥒ Mᥱ Oᥙtƒɩt: Dɾᥱ⳽⳽ - Jᥲᥴƙᥱt - Boot⳽ , [[ Mᥲ⳽ooຕ ]] Mყ⳽tɩᥴ CoꙆꙆᥱᥴtɩoᥒ
Fᥲtρᥲᥴƙ ᥲᥒᑯ IᥒᑯɩᑯᥙᥲꙆ ᥴoꙆoɾ⳽ CoຕρᥲtɩᑲꙆᥱ ωɩtᖾ : Kᥙρɾᥲ, Lᥱɠᥲᥴყ Pᥱɾƙყ, Lᥱɠᥲᥴყ, Lᥲɾᥲ, Lᥲɾᥲ Pᥱtɩtᥱ @UBER Eʋᥱᥒt Oρᥱᥒ⳽: 25tᖾ Aᥙɠᥙ⳽t Eʋᥱᥒt Eᥒᑯ⳽: 22ᥒᑯ Sᥱρtᥱຕᑲᥱɾ Aƒtᥱɾ ᥱʋᥱᥒt ᥲʋᥲɩꙆᥲᑲꙆᥱ ᥲt MS BᥱꙆꙆყPɩᥱɾᥴɩᥒɠ : - Sᥱᥴɾᥱt⳽ - Nɩᥴƙყ Pɩᥱɾᥴɩᥒɠ - Fᥲtρᥲᥴƙ - CoຕρᥲtɩᑲꙆᥱ ωɩtᖾ : Kᥙρɾᥲ, Lᥱɠᥲᥴყ , Mᥲɩtɾᥱყᥲ, Fɾᥱყᥲ ,AꙆɩᥴɩᥲ AʋᥲɩꙆᥲᑲꙆᥱ ᥲt - Sᥱᥴɾᥱt⳽ -MᥲɩᥒStoɾᥱ
Sƙɩᥒ ᥲᥒᑯ Sᖾᥲρᥱ: [7DS] - BODY 2020 MAREGOLD ᑲoຕ ⳽ƙɩᥒ COTTON CANDYƒoɾ LᥱꙆᥙtƙᥲ ᥱʋox @Mᥲɩᥒ⳽toɾᥱ Hᥲɩɾ: DOUX - Yᥙƙᥲ ᖾᥲɩɾ⳽tყꙆᥱ Hᥱᥲᑯ : LᥱꙆᥙtƙᥲ Eʋox AʋᥲꙆoᥒ 3.1 Nᥱω Uρᑯᥲtᥱᑯ Boᑯყ: [Lᥱɠᥲᥴყ] Mᥱ⳽ᖾᑲoᑯყ (ƒ) SρᥱᥴɩᥲꙆ Eᑯɩtɩoᥒ (1.4) Hᥲρρყ Sᖾoρρɩᥒɠ⳽ 💕 


ຕαуʙє ɪ ɗɪɗ уᴏᴜ ωяᴏηɢ αηɗ ຕαɗє уᴏᴜ ʙƖєєɗ
ຕαуʙє уᴏᴜ ຕαɗє ຕɪѕᴛαᴋєѕ ᴛʜαᴛ ɢᴏᴛ ຕє ᴏη ຕу ᴋηєєѕ
αηɗ ຕαуʙє ωє'яє α ຕєѕѕ, ʙᴜᴛ ɪᴛ ωᴏяᴋѕ ғᴏя ຕє
'ᴄαᴜѕє ɪ ᴋηᴏω ᴛʜαᴛ єᴠєяу ᴛɪຕє уᴏᴜ Ɩєαᴠє, уᴏᴜ ᴄᴏຕє ʜᴏຕє ᴛᴏ ຕє
ຕαуʙє ɪ ɗɪɗ уᴏᴜ ωяᴏηɢ αηɗ ຕαɗє уᴏᴜ ʙƖєєɗ
ຕαуʙє уᴏᴜ ຕαɗє ຕɪѕᴛαᴋєѕ αηɗ ɪᴛ ɢᴏᴛ ຕє ᴏғғ ຕу ғєєᴛ
ຕαуʙє ωє'яє ᴊᴜѕᴛ α ຕєѕѕ, ʙᴜᴛ ɪᴛ ωᴏяᴋѕ ғᴏя ຕє
'ᴄαᴜѕє ɪ ᴋηᴏω ᴛʜαᴛ єᴠєяу ᴛɪຕє уᴏᴜ Ɩєαᴠє, уᴏᴜ ᴄᴏຕє ʜᴏຕє ᴛᴏ ຕє

No hay comentarios.:

Publicar un comentario